exposom

Exposom a jeho vliv na pokožku

Exposom je soubor vnějších a vnitřních vlivů, které jsou propojené s biologickými faktory a dlouhodobě působí na každého z nás, aniž bychom to zcela vnímali. Je to prostředí ve kterém se pohybujeme, stravování, běžné zvyky našeho života. Každý jedinec má svůj exposom, kterému je vystavován a který se může během života měnit. Exposom vs. genom…