Podmínky kurzů

 1. Zájemce o kurz nesmí být mladší 18 let.
 2. Zájemce musí mít ukončené SŠ vzdělání nebo učební obor s výučním listem.
 3. Zájemce musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství (lze u praktického lékaře před zahájením kurzu – máte napořád a nemusíte vyřizovat před zahájením činnosti)
 4. Zájemce nesmí být trestně stíhán a jeho zdravotní stav musí odpovídat normám pro vykonávání tohoto typu kurzu a následně i profese.
 5. Zasláním závazné přihlášky a složením zálohy jste v evidenci pro zahájení kurzu, následně budete obesláni písemnou pozvánkou s veškerými informacemi o zahájení kurzu a „co s sebou“.
 6. Způsob platby – bankovním převodem na účet: 175777604/0300 nebo v den zahájení. O přijetí platby budete následně informováni telefonicky nebo e-mailem.
 7. V případě omluvené neúčasti bude dohodnut náhradní termín. Při neomluvené neúčasti před zahájením kurzu se platba nevrací!
 8. V případě zrušení kurzu z naší strany, bude připraven náhradní termín, případně vrácena celá zaplacená částka.
 9. Pokud student nemůže kurz (z jakéhokoliv důvodu) dokončit, či nesplní podmínky závěrečných zkoušek, (nebo jinak poruší ústní dohodu s lektorem), bude kurz ukončen a záloha bude využita na pokrytí vzniklých výdajů.
 10. Doplacení kurzu je možné v průběhu, pokud vám kurz hradí Úřad práce, musíte papír donést před zahájením, potvrdím, vrátím a vy odnesete zpět na úřad, po skončení kurzu dostanete potvrzení, které si úřad nechává.
 11. Po skončení kurzu absolvent potřebuje garanta = odpovědného zástupce, pokud složí zkoušku profesní kvalifikace pro obor Kosmetička či Vizážistka nutnost garance odpadá.
 12. Zájemce o kurz by si měl zajisti čistě bílé pracovní oblečení a obuv. Používá své ručníky a prostěradla, veškeré materiální zabezpečení je zajištěno.