Zkoušky profesní kvalifikace - Autorizace

V našem salonu nabízíme zkoušky profesní kvalifikace v oboru:

KOSMETIČKA (69-030-M) a VIZÁŽISTKA (69-035-M)

Zkouška profesní kvalifikace:

 • Vás osvědčuje a ověřuje znalost vybraného oboru
 • je garantována Ministerstvem zdravotnictví
 • není nezbytné absolvovat rekvalifikační kurz, pokud profesi vykonáváte, zkouška dokládá Vaší odbornou způsobilost k vykonání profese
 • můžete ihned po absolvování požádat o ŽL bez dokládání praxe a vzdělání nebo garanta (musí být splněna podmínka úplné profesní kvalifikace)
 • platí v celé EU
 • cena za zkoušku je 3 000 Kč

Pokud nemáte praxi a v oboru kosmetiky či vizážistiky jste zcela nováčky, tak se můžete přihlásit na Rekvalifikační kurzy, které pravidelně pořádám, kde Vás samozřejmě vše naučíme a na konci kurzu zkoušku z profesní kvalifikace složíte. Po úspěšném složení zkoušky Vám bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s Evropskou platností a státním znakem.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Vás opravňuje:

 • prokázat získané znalosti a dovednosti
 • vykonávat profesi ve všech zemí EU
 • získat ŽL bez nutnosti garanta (úplná profesní kvalifikace)

Osvědčení úplné profesní kvalifikace nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi. Není nutné mít odborného garanta.

Celý systém je garantován Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci s resortními ministerstvy.

Jak se přihlásit?

 • zaslat přihlášku na mail: info@kosmetika-aloha.cz nebo písemně na adresu: Kateřina Jarošová, Kosmetický salon Aloha, Rymaně 1203, 252 10 Mníšek pod Brdy
 • zaplatit úhradu za zkoušku autorizované osobě a to nejpozději 1 týden před termínem této zkoušky, veškeré info o platbě budou zaslány na základě přijaté přihlášky
 • do 21 dnů od  převzetí přihlášky odešle autorizovaná osoba (dále jen AOs) ke složení zkoušky, pokud žadateli nevyhovuje termín navržený AOs, stanoví AOs po dohodě termín nový
 • nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písmeně požádat s uvedením důvodu AOs o nový termín
 • jestliže se uchazeč v termínu ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací

Zkouška probíhá před zkoušející autorizovanou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci. AOs informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášt pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.